Płatność przelewem bankowym

Jak dokonać płatności przelewem?
Zamiast korzystać z karty debetowej lub kredytowej, możesz zapłacić za swoje transakcje na Azimo przelewając pieniądze bezpośrednio na nasze konto za pośred...
Tue, 12 Apr, 2016 at 4:40 PM
Jak się dowiem, że otrzymaliście mój przelew?
Jeśli przy tworzeniu transakcji na Azimo wybrałeś-/aś "przelew bankowy" jako metodę płatności, zostanie on zrealizowany dopiero kiedy pieniądz...
Tue, 12 Apr, 2016 at 4:40 PM
Czym jest transakcja zastępcza?
Może się zdarzyć, że poprosimy Cię o stworzenie transakcji zastępczej, jeśli oryginalna transakcja została odrzucona przez bank odbiorcy i chciałbyś / chcia...
Tue, 12 Apr, 2016 at 4:40 PM
Jak dokonać płatności przez SOFORT?
Jeśli chcesz dokonać płatności za pośrednictwem SOFORT, wykonaj następujące kroki: Wybierz SOFORT jako metodę płatności w drugim kroku przy tworzeniu no...
Tue, 12 Apr, 2016 at 4:41 PM