Sposób doręczenia

Odbiór w gotówce

Czas doręczenia

Tego samego dnia

*Pamiętaj, że nie realizujemy transakcji w weekendy i święta (dotyczy to zarówno kraju, z którego wysyłasz, jak i kraju odbiorcy)

Minimalna kwota transakcji

GBP/EUR 10 lub równowartość GBP 10 w SEK/DKK/CHF/NOK

Maksymalna kwota transakcji

GBP 1,250 (lub równowartość w EUR/SEK/DKK/CHF/NOK)

Wysyłanie do firm

Nie

Dodatkowe informacje

Aby odebrać pieniądze, Twój odbiorca powinien:

  • Podać imię i nazwisko nadawcy przelewu
  • Podać dokładną kwotę, jaką ma odebrać
  • Podać numer referencyjny odbioru (zaczynający się od GLAH)
  • Podać nazwę pośrednika (odbiorca powinien powiedzieć, że odbiera transakcję wysłaną za pośrednictwem Global Link)
  • Mieć przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem

Sposób doręczenia

Lokalny przelew na konto bankowe

Czas doręczenia

2 godziny

*Pamiętaj, że nie realizujemy transakcji w weekendy i święta (dotyczy to zarówno kraju, z którego wysyłasz, jak i kraju odbiorcy)

Minimalna kwota transakcji

GBP/EUR 10 lub równowartość GBP 10 w SEK/DKK/CHF/NOK

Maksymalna kwota transakcji

Brak górnego limitu

Wysyłanie do firm

Tak

Format danych konta do przelewu

Numery kont bankowych w Nigerii (zwane także NUBAN: Nigerian Uniform Bank Account Number) składają się z 10 znaków. Ustalony format numeru NUBAN to ABC-DEFGHIJKL-M, gdzie:

ABC to trzycyfrowy kod przyznany przez CBN (Central Bank of Nigeria)

DEFGHIJKL to numer seryjny konta NUBAN

M to cyfra kontrolna, konieczna do weryfikacji numeru konta

Poniższa tabela pokazuje trzycyfrowe kody wszystkich nigeryjskich banków.