W tym wypadku należy zgłosić reklamację przez stronę internetową, na której zakupiłeś naszą usługę.