Jeśli chcesz dokonać płatności za pośrednictwem SOFORT, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz SOFORT jako metodę płatności w drugim kroku przy tworzeniu nowej transakcji na Azimo.
  2. Zostaniesz skierowany na bezpieczny formularz logowania SOFORT, gdzie będziesz mógł / mogła się zalogować przy użyciu swoich danych bankowości internetowej. Wszelkie dane logowania będą zaszyfrowane.
  3. Podaj kod bezpieczeństwa. Kody bezpieczeństwa są jednorazowe. 
  4. Sprawdź podsumowanie swojej transakcji SOFORT i potwierdź, że chcesz kontynuować. Po zatwierdzeniu płatności Twoja transakcja na Azimo będzie potwierdzona i zostaniesz przekierowany na stronę z podumowaniem transakcji na Azimo.