Numer referencyjny odbioru to unikalny numer transakcji, który należy podać przy odbiorze gotówki. Numer ten działa na tej samej zasadzie co numer PIN: gotówka zostanie wydana tylko w przypadku, kiedy odbiorca poda właściwy numer referencyjny odbioru oraz swój ważny dokument tożsamości.