Kiedy będziesz wysyłał/a pieniądze przez Azimo, nadamy Twojej transakcji unikalny numer MTN, który posłuży nam do jej identyfikacji, jeśli zdecydujesz się z nami skontaktować. Numer MTN składa się z litery i pięciu znaków alfanumerycznych. Możesz go znaleźć na głównym panelu swojego konta Azimo i we wszystkich e-mailach dotyczących twoich przelewów.