Azimo Ltd posiada pozwolenie brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) na wydawanie pieniędzy elektronicznych. Azimo Ltd jest też licencjonowane i regulowane przez HM Revenue and Customs jako firma świadcząca usługi finansowe (Money Services Business), o numerze licencji 12676497.