Do opłacenia przelewu realizowanego za pośrednictwem Azimo można użyć dowolnej karty wydanej na terytorium UE. Nie polecamy używania karty, której waluta rozliczeniowa jest inna niż ta, w której realizowany jest przelew (np. korzystania z karty, której walutą jest GBP do przesyłania środków w EUR), gdyż może to skutkować pobraniem przez bank opłaty za przewalutowanie transakcji.